Wyszukaj trasę

WynikiNowe wyszukiwanie

Czas podróży: Przejdź: Przesiadki: Mapa
Odjazd
Przyjazd

Przystanki

Pojazdy

Wybierz pojazd

Ulubione

Przystanki

Trasy

Jak korzystać

Trasy proponowane są w oparciu o szacowany czas podróży. Warunki drogowe, pogoda, awarie pojazdów i inne mogą spowodować opóźnienia bądź anulowanie proponowanych odjazdów. Operator transportu (MZK) nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez brak lub opóźnienia kursów, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od MZK.
Wyszukaj trasę
Proszę wprowadzić początek trasy, kierunek i czas. Rozpocznij wyszukiwanie za pomocą przycisku - Wyszukaj. Można również wybrać początek i koniec trasy na mapie (korzystając z przycisków myszy). System zaproponuje maksymalnie 5 tras z lub bez przesiadek, które spełniają kryteria wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są oparte na szacunkowych czasach przejazdów. Proponowane połączenia nie mogą być gwarantowane.
Wyszukaj odjazd
Należy wprowadzić nazwę lub numer przystanku i następnie wybrać przystanek z listy. Można również wybrać przystanek z mapy (korzystając z przycisków myszy). Kolejno odjeżdżające autobusy z tego przystanku zostaną wyświetlone w tabeli. Istnieje możliwość sprawdzenia późniejszych i wcześniejszych odjazdów dla wybranego przystanku.
Ulubione
Możesz zapisać swoje wyszukania i przystanki w ulubionych korzystając z przycisku .
Obsługiwane przeglądarki
W celu zagwarantowania działania serwisu rekomendujemy korzystanie z najbardziej aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
  • Internet Explorer 11
  • Firefox 75
  • Google Chrome 85
  • Safari 13

Error using camera.

Check your browser settings to make sure the camera is allowed on this site.

Przystanki

Mapa